Έναρξη του προγράμματος πρόγνωσης διαστημικού καιρού “FLARECAST”