Έναρξη πολιτιστικών εργαστηρίων στο Σύλλογο Νεοχωρίου