Έναρξη λειτουργίας δεύτερης Μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Χίο