Εκβάθυνση χειμάρρων και καθαρισμός τεχνικών ομβρίων (φωτο)