Έκθεση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στη Χίο