Εκδήλωση τιμής και μνήμης στην Κυδιάντα της Αντίστασης