Εκατοντάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον «ήρωα του Αιγαίου» Κυριάκο Παπαδόπουλο