Ε.Κ. Χίου: Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ