Έφυγε ο «Πατριάρχης» του Χιώτικου ποδοσφαίρου Γιάννης Σιδεριδάκης