Δράσεις Π.Σ.ΑμεΑ. ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, 3 Δεκέμβρη