Το Δημοτικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον τέως Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μπουμπάρη