Διατήρηση συντελεστών βαρύτητας στα ΕΠΑΛ με απόφαση του Υπ. Παιδείας