Διαμαρτυρίες για υποβάθμιση Δημοτικών Σχολείων με παραίτηση Τοπικού Συμβουλίου Νενήτων