Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το «Σχέδιο Νόμου Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»