Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έναρξης εργασιών για την αντιπλημμυρική προστασία του Κάμπου