Διακοπή κυκλοφορίας για μια ώρα στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου