«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει με τις ζωές των παιδιών μας»