Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Χίου - Σάμου