Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου Χίου από το Υπ.Μετανάστευσης για την πρόσβαση στο Θόλος