Άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο στην περιοχή Ανέμωνα