"Απαράδεκτη η συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου"