Απάντηση της Σύμπραξης Δημιουργίας στην καταγγελία της Συμμαχίας Αξιών