“Ανθρώπων Τέχνη..... Από την Καταστροφή στην Δημιουργία”