Ανοικτά στο κοινό τα εργοστάσια μαστίχας και τσίκλας ΕΛΜΑ