Ανοίγουν 105 θέσεις εργασίας στο Λιμενικό με απευθείας κατάταξη