"Αναμμένος και τη μέρα ο δημοτικός φωτισμός σε όλη τη Χίο, εξαιτίας βλάβης της ΔΕΗ"