«Άμεση ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών στο πρόγραμμα στήριξης «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020»