Ακρίβεια: Ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα – Περαιτέρω συμπίεση χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων