ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ – Δελτίο Τύπου για τον σκοπό του Συνεταιρισμού