22,5 εκ. ευρώ για ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Β.Αιγαίου