1ο Λύκειο Χίου: Παρουσιάζουν το ηλιακό ρολόι που κατασκεύασαν