12 σημαντικές παρεμβάσεις, υπέρ της ασφάλειας και της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων