Πρόταση για ανακύκλωση από τους Εργαζόμενους στο Δήμο σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων