Προγραμματική Σύμβαση Δήμου με «Δήμητρα» για τον Βοτανικό