Πανελλήνιες Εξετάσεις: Ακυρώνεται το ερώτημα Γ4 της Φυσικής