Ο Στ. Κριμιζής Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ιδρύματος Μ. Τσάκου