Οι "Αθώοι" του 'Εβη Χρήστου ταξιδεύουν στο Χώρο Τέχνης "24"