Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Χίου – Επιμελητηρίου Σμύρνης προωθεί τον μαθητικό τουρισμό