Μεγάλη η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και στη Χίο Ευρύτατη συμμετοχή - 41 μέλη στην Εκλογική Επιτροπή