Εγκαινιάζει το Συμβολαιογραφικό της γραφείο η Ελ. Τσουρή