Ανοίγει τον χορό των υποψηφιοτήτων ο Κώστας Τριαντάφυλλος