«Άβαξ | Πλευρές της Ιστορίας των Υπολογιστών στην Ελλάδα»