Εισηγητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης εξελέγη ο Κώστας Τριαντάφυλλος