Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα δωρεάν τρόφιμα από το Δήμο Χίου