Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαίου Πολίτη στον πατέρα Αντώνιο και την Κιβωτό του Κόσμου