Τροποποίηση στις ημερομηνίες διεξαγωγής της ψυχαγωγικής δράσης για Γονείς και Παιδιά