Τοποθέτηση Λαϊκής Συσπείρωσης στο θεματικό Δ.Σ. για την Αμανή