ΣΥΡΙΖΑ: «Συνεχίζεται η αποψίλωση των Δ.Ο.Υ. στο Αιγαίο»