Συντονιστική:"Σε επαγρύπνηση για να μην περάσουν ούτε τα κυβερνητικά σχέδια ούτε τα σχέδια της Δημοτικής αρχής"