Συντονιστική: «"Ψευτοφοβέρες" και απειλές για τους Χιώτες που τον έκαναν δήμαρχο»